Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Lãi suất vay tín chấp 200 triệu của các ngân hàng tại Thebank

Chuyên mục

Nhìn chung mức  lãi suất vay tín chấp tại các ngân hàng trên thị trường hiện nay khá cao so với lãi suất vay có tài sản đảm bảo bởi vay tiêu dùng tín chấp là hình thức có tỷ lệ rủi ro cao hơn cho phía bên cho vay và lãi suất cao tương ứng để đảm bảo cho các rủi ro này. Mức lãi suất này có thể dao động tùy theo số tiền vay vốn và khả năng chi trả của khách hàng. 


Thời hạn và cách tính lãi vay tín chấp 200 triệu đồng


  • Thời hạn vay tín chấp 200 triệu đồng thường trong vòng 1 đến 5 năm.
  • Ngân hàng có 2 cách tính lãi vay tín chấp là: Tính lãi suất theo dư nợ gốc và tính lãi suất theo dư nợ giảm dần.
  • Hiện nay, các ngân hàng thường tính lãi theo dư nợ giảm dần nhằm hạn chế rủi ro có thể xảy ra trong kiểm soát số tiền và thời gian vay tiền của khách hàng.


Ví dụ: Khách vay tín chấp Thebank 200 triệu trong 5 năm sẽ tính lãi như sau:


Số tiền người vay phải trả N1 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + Số tiền đã vay * Lãi suất vay tín chấp cố định hàng năm.
Số tiền người vay phải trả N2 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + (Số tiền đã vay – số tiền gốc trả T1) * Lãi suất vay tín chấp cố định hàng năm.
….
Số tiền vay phải trả N5 = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + (Số tiền đã vay – số tiền gốc trả N1 đến N4)* lãi suất vay tín chấp cố định hàng năm.
Cách tính trên cũng tương tự với khách vay tín chấp 200 triệu trong vòng 3 năm và vay tín chấp 200 triệu trong 4 năm.

#thebank #vaytínchấp #vaytínchấptiêudùng #chovaytínchấp #vayvốn

Điểm 4.6/5 dựa trên 87 đánh giá.

Bài liên quan